Vé Máy Bay Nội Địa Quốc Tế Giá Tốt Đại Lý Du Lịch: Điều kiện để huy động vốn bất động sản - Điều kiện để huy động vốn bất động sảnVấn đề các nhà đầu tư, kinh doanh nhất hiện nay...


Dịch Vụ SEO: Điều kiện để huy động vốn bất động sản

Điều kiện để huy động vốn bất động sản

Vấn đề các nhà đầu tư, kinh doanh nhất hiện nay là làm sao để huy động vốn bất động sản. Hình thức, điều kiện để huy động vốn bất động sản là gì? Hình phạt khi huy động vốn trái phép?
Các kênh huy động vốn đều sôi động, thị trường bất động sản khỏi lo thiếu vốn

1. Huy động vốn trong kinh doanh bất động sản

Huy động vốn trong kinh doanh bất động sản là hoạt động của cá nhân, tổ chức kinh doanh để tạo nguồn vốn cho hoạt động thực hiện dự án bất động sản của mình dưới các hình thức khác nhau.

2. Tại sao phải huy động vốn

Huy động vốn là hoạt động diễn ra rất thường xuyên trong hoạt động kinh doanh bất động sản bởi những lợi ích mà nó đem lại nhưng nổi bật nhất là đem lại nguồn vốn để nhà đầu tư thực hiện dự án được nhanh chóng và kịp thời.

Bài Viết Hay

3. Các hình thức huy động vốn

Căn cứ vào Điều 69 luật nhà ở 2014, có 4 hình thức sau:

  • Vốn thuộc sở hữu của chủ đầu tư.
  • Vốn huy động thông qua hình thức góp vốn, hợp tác đầu tư, hợp tác kinh doanh, liên doanh, liên kết của các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân.
  • Tiền mua, tiền thuê mua, tiền thuê, nhà ở trả trước theo hợp đồng mua bán, cho thuê, cho thuê mua nhà ở hình thành trong tương lai.
  • Vốn vay từ tổ chức tín dụng, tổ chức tài chính đang hoạt động tại Việt Nam.

4. Điều kiện huy động vốn kinh doanh bất động sản

Góp vốn hợp tác đầu tư, hợp tác kinh doanh, liên doanh, liên kết
Căn cứ vào điểm a khoản 2 và khoản 3 Điều 19 Nghị định 99/2015/NĐ-CP:
Việc huy động vốn để đầu tư xây dựng nhà ở theo quy định tại Điểm a Khoản 2 Điều này phải thông qua hợp đồng góp vốn hoặc hợp đồng hợp tác đầu tư hoặc hợp đồng hợp tác kinh doanh.
Bằng tiền mua, tiền thuê mua, tiền thuê, nhà ở trả trước
Căn cứ vào điểm b khoản 2 Điều 19 Nghị định 99/2015/NĐ-CP:
Khi ký hợp đồng huy động vốn cần tuân thủ các điều kiện và hình thức mua, thuê, thuê mua nhà ở hình thành trong tương lai theo quy định của pháp luật về kinh doanh bất động sản.
Vay từ tổ chức tín dụng, tổ chức tài chính đang hoạt động tại Việt Nam
Căn cứ vào điểm c khoản 2 điều 19 Nghị định 99/2015/NĐ-CP:
Trường hợp vay vốn của tổ chức tín dụng, tổ chức tài chính hoặc phát hành trái phiếu để huy động số vốn còn thiếu phục vụ cho việc xây dựng nhà ở thì phải đáp ứng các điều kiện theo thỏa thuận trong hợp đồng vay vốn hoặc theo quy định về phát hành trái phiếu.

5. Như thế nào là huy động vốn trái phép

Căn cứ vào khoản 4 điều 19 Nghị định 99/2015/NĐ-CP:

  • Tổ chức, cá nhân huy động vốn phải sử dụng nguồn vốn đã huy động vào đúng mục đích xây dựng nhà ở tại dự án đó;
  • Nghiêm cấm chủ đầu tư huy động vượt quá số tiền mua, thuê mua nhà ở được ứng trước của khách hàng theo quy định của pháp luật
  • Trường hợp sử dụng sai mục đích nguồn vốn huy động hoặc chiếm dụng vốn đã huy động hoặc huy động vượt quá số tiền mua, thuê mua nhà ở ứng trước của khách hàng thì phải hoàn lại số tiền đã huy động sai quy định, phải bồi thường (nếu gây thiệt hại) và bị xử phạt vi phạm hành chính theo quy định của pháp luật về xử phạt vi phạm hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật.

https://luatlongphan.vn/dieu-kien-huy-dong-von-trong-kinh-doanh-bat-dong-san